Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
1 » Reklamacje2

Reklamacje

BRAKI I REKLAMACJA

21. Uwzględnienie reklamacji i pokrywanie kosztów przesyłki

Towar sprzedawany w sklepie internetowym sklep.adshome.pl jest objęty gwarancją producenta oraz sprzedawcy - tak jak to zaznaczono na karcie każdego produktu. Warunkiem przyjęcia reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych, które powstały podczas transportu będzie spisanie protokołu reklamacyjnego przez kuriera. 
Firma GrupaVNM.pl zastrzega sobie termin 7 dni na podjęcie decyzji i poinformowanie Kupującego o sposobie załatwienia reklamacji. 
W przypadku uznania reklamacji zakupiony towar podlega naprawie, wymianie lub zwrotowi gotówki.
W przypadku nieuzasadnionej reklamacji zakupiony towar jest odsyłany do Kupującego z decyzją: Oddalone.
Nie przyjmuję reklamacji wysłanych za pobraniem. 

Reklamacji nie podlegają – niezgodności kolorów z oczekiwaniami, przybliżone kolory dostępne są na stronie produktu. Kolory mogą nie odpowiadać w 100% rzeczywistości, wynika to przede wszystkim z ustawień Państwa komputera i monitora oraz jego kalibracji oraz pozostałe sytuacje wykazane w pkt 26.

Umożliwiamy skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

22. Kto pokrywa koszty wysyłki reklamowanego produktu? 

W przypadku uznania reklamacji, koszt wysyłki naprawionego/wymienionego produktu, w ramach . reklamacji, pokrywa sklep adshome.pl
W przypadku podjęcia decyzji o realizacji reklamacji poprzez zwrot gotówki, możesz otrzymać od nas również zwrot kosztów wysyłki.

Towar, którego zwrot, reklamacja bądź wymiana nie zostanie uznana będzie odesłany na koszt Kupującego.

Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), zwrócona zostanie równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne towary.

 23. Reklamacja produktów

Aby reklamować kupiony u nas produkt, uwzględnij trzy punkty:

  • Poinformuj nas mailowo o chęci zwrotu towaru: e-mail zatytułuj “reklamacja”, a w jego treści podaj informację o nr zamówienia, nazwie reklamowanego produktu .
  • Przygotuj przesyłkę.
  • Wyślij przesyłkę na adres sklepu GrupaVNM.pl ( Wojska Polskiego 56, 97-300 Piotrków Trybunalski). Jeśli odsyłasz rzeczy delikatne, które łatwo mogą ulec uszkodzeniu podczas transportu, zwróć uwagę, aby odpowiednio je zabezpieczyć.
  • W przypadku uznania reklamacji koszty wysyłki ponosi sprzedający.

     

24. Czas realizacji zamówienia

Na rozpatrzenie Twojej reklamacji mamy 14 dni. W tym czasie poinformujemy Cię o wyniku procesu reklamacyjnego oraz, jeśli Twoja reklamacja zostanie uznana, o możliwym sposobie i przewidywanym czasie jej realizacji. Czas ten uzależniony jest od specyfiki danej wady i jest ustalany indywidualnie – zawsze staramy się jednak, żeby był on możliwie jak najkrótszy i dogodny dla klienta.

25.Otrzymanie innej przesyłki niż zamówiona :

Jeżeli taka sytuacja ma miejsce – poinformuj nas o tym niezwłocznie za pomocą e-mail, podając w nim numer zamówienia, imię i nazwisko bądź nazwę firmy, co zostało zamówione a co dostarczone. Następnie odeślij nam błędny towar Pocztą Polską na swój koszt. Koszt przesyłki zwrócony zostanie wpłatą na konto w ciągu 48h od daty otrzymania przesyłki.

26. Szczegółowe warunki uznania reklamacji

26.1. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego w szczegółach danego zamówienia na stronie „zamówienie”. Reklamacji można również dokonać z każdej podstrony klikając link „reklamacje” znajdujący się u dołu w stopce strony sklep.adshome.pl.
26.2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego.
26.3. Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji upływa w 14 dniu roboczym od momentu otrzymania przesyłki przez Klienta.
26.4. Drukarnia zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 3 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia. Wyjątek stanowią reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy. W takim przypadku będą one rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze licząc od kolejnego dnia roboczego następującego po dniu wolnym. Powyższe terminy są nieprzekraczalne dla udzielenia odpowiedzi będącej podstawą do dalszego postępowania reklamacyjnego. W celu zakończenia postępowania reklamacyjnego możliwa jest sytuacja, w której Klient zostanie poproszony o odesłanie części bądź całości nakładu zrealizowanego zamówienia. W przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne będzie wymagało dostarczenia dodatkowej dokumentacji lub wyjaśnień ze strony Klienta, Drukarnia jest zobowiązana skierować korespondencję e-mailową wskazując elementy wymagające uzupełnienia, a Klient jest zobowiązany przesłać je w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania e-maila. Po tym czasie postępowanie reklamacyjne zostaje zakończone a reklamacja uznana za oddaloną.
26.5. Reklamacje przyjmowane są w dni robocze do godziny 16.00. Te, które wpłyną w danym dniu po tej godzinie, będą uznawane za złożone w kolejnym dniu roboczym.
26.6. Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku (w której wykorzystywana jest przestrzeń barwna CMYK) porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji.
26.7. Drukarnia dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta. Ze względu na to, iż w procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, to przy druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji Produktów dostarczonych przez Drukarnię.
26.8. Za nieprawidłowo wykonany złam uznaje się taki, który powoduje zagniecenia papieru, jego zmarszczenia itp., uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji. Przy gramaturach powyżej 150 g, dostrzega się zjawisko pękania papieru w miejscu łamania, szczególnie widoczne w miejscach silnie pokrytych farbą drukarską. W celu ograniczenia tego niepożądanego zjawiska, Drukarnia stosuje bigowanie przed procesem falcowania. Drukarnia dopuszcza możliwość rezygnacji z bigowania dla gramatury 170 g, jeśli wyżej wymienione zjawisko nie występuje. W zależności od surowca i grafiki, bigowanie nie zapewnia jednak pełnego zabezpieczenia przed efektem pękania. Spowodowane to jest graniczną 26.9. Za nieprawidłowa warstwę lakierową lakieru offsetowego, dyspersyjnego lub UV uznaje się warstwę, która posiada na powierzchni przeznaczonej do lakierowania miejsca niepolakierowane, łuszczące się, itp.
26.10. Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia:
a) przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm,
b) przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania) – tolerancja do 1 mm,
c) przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania) – do 1 mm,
d) przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm,
e) różnic ilościowych i jakościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu - nie przekraczające + / - 5% ilości zamówionej.
f) przy lakierowaniu UV wybiórczym - pasowanie rysunku i warstwy lakieru: tolerancja do 1 mm
26.11. Drukarnia ocenia zasadność Reklamacji na podstawie próbek zarchiwizowanych przez Dział Kontroli Jakości. W przypadku rozpatrywania niejednoznacznych reklamacji Drukarnia może zażądać od Klienta zwrotu całości lub części nakładu. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie - koszt przesłania zwrotu ponosi Drukarnia.
26.12. Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich zostaną rozpatrzone na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji przez Drukarnię.
26.13. Drukarnia z uwagi na specyfikację maszyny drukującej oraz właściwości podłoża zadruku, dopuszcza podczas realizacji zadruku na koszulkach, odchylenie odległości zadrukowanej grafiki od wskazanego pola zadruku do 10 mm. 7.14. Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.
26.15. Materiały wykorzystane we wzorniku papierów offsetowych i materiałów do druku wielkoformatowego adshome.pl są przykładowymi i mogą różnić się od tych, które stosowane są w druku Zamówień składanych na Portalu. Różnica jest wynikiem stosowania materiałów pochodzących od różnych producentów i mieści się w granicach tolerancji gramatur papierów ogólnie przyjętej w poligrafii.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl