Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
1 » Zwroty produktów2

Zwroty produktów

ZWROT

21.A Zwrot produktów kupionych w sklepie sklep.adshome.pl  - dotyczy produktów gotowych, nie wykonanych na specjalne zamówienie czy personalizowanych (czyli np. gotowe potykacze, szyldy, przy każdym z tych produktów zaznaczono, że masz możliwość zwrotu)

Jeżeli jako osoba fizyczna dokonujesz zakupów nie związanych bezpośrednio z Twoją działalnością gospodarczą lub zawodową, masz prawo w ciągu 14 dni odstąpić od umowy licząc od momentu otrzymania przesyłki od kuriera lub odbioru osobistego.
Towar może zostać zwrócony bez podania przyczyny na koszt Kupującego. Nie przyjmuję przesyłek za pobraniem.

Aby zwrócić kupiony u nas produkt, uwzględnij trzy punkty:

  • Poinformuj nas mailowo o chęci zwrotu towaru: e-mail zatytułuj “zwrot”, a w jego treści podaj informację o nr zamówienia oraz załącz do maila wypełniony formularz odstąpienia od umowy w wersji elektronicznej, a jego wydrukowaną i podpisaną wersję dołącz do przesyłki.
  • Przygotuj przesyłkę.
  • Wyślij przesyłkę na adres sklepu GrupaVNM.pl ( ul. Wojska Polskiego 56, 97-300 Piotrków Trybunalski). Jeśli odsyłasz rzeczy delikatne, które łatwo mogą ulec uszkodzeniu podczas transportu, zwróć uwagę, aby odpowiednio je zabezpieczyć. Pamiętaj, to ty 
  • Na wysłanie przesyłki masz 14 dni od momentu dostarczenia do nas oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Zwrot pieniędzy zostanie zrealizowany taką samą metodą, którą została dokonana płatność, chyba, że wspólnie ustalimy inną sposób zwrotu należności.
Informujemy, że zwrotowi podlega równowartość zakupów łącznie z kosztami wysyłki. Koszt odsyłki pokrywa Kupujący.

Wzór formularza odstąpienia od umowy do pobrania w pdf:

Link do pobrania formularza: http://akada24.pl/aukcje/formularz.pdf


21.B1 Wyjątki od zwrotów:

Informujemy, że w przypadku zawarcia Umowy sprzedaży jako firma/przedsiębiorca prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14 dniowego zwrotu nie przysługuje.

Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Uznanie takiego zwrotu zależy wyłącznie od dobrej woli sprzedawcy.21.B2 Zwrot produktów kupionych w sklepie sklep.adshome.pl  - dotyczy produktów  zindywidualizowanych, wykonanych z twojego projektu lub z projektu który zamówiłeś w naszej firmie (czyli np. wszystkie wydruki, wszystkie produkty plotowane, grawerowane itp.) - przy takich produktach nie zaznaczono że istnieje możliwość zwrotu.

Zgodnie z Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej; Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 827

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

W związku z powyższym większość produktów w naszym sklepie, która jest produkowana na Twoje specjalne życzenie nie będzie podlegała zwrotowi. Standardowo nie oznaczamy tych produktów. Przyjmujemy, że jeśli nie zaznaczono na karcie produktu, że przysługuje ci prawo zwrotu, jako konsument takiego prawa nie posiadasz. 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl